Gäller vid en tävling (Arrangerande klubb)

En lista som förklarar ansvarsfördelningen vid en tävling.

 

Arrangör: 

En Klubb (Arrangerar enligt det upplägg som gäller för NTCC)

Cup-kommitté:

Förkortas ”CK” och är deltagande klubbars beslutande representanter i NTCC. 

Tävlingsledare: 

Klubbens ansvar (Får även vara förare)

Tävlingsinbjudan:

Klubbens ansvar (Ska vara publicerad på denna sida senast 3 veckor före tävlingsdag. Bör innehålla alla oklarheter som klubben ska ta ställning till.)

Varvräkning:

Klubbens ansvar (AMB RC4 Dekoder med RCM eller motsvarande. Används RCM ultimate kan en förare vara ansvarig för tidtagningen om en tillräckligt kraftig högtalaranläggning används. Program, decoder och högtalare går att hyra av SMS, Peter.)

Löpande resultat:

Klubben ansvara för skrivare finns och att papper sätts upp på lämplig yta.

Max startande:

Klubbens ansvar (för en eventuell begränsning)

Klasser: 

Klubbens ansvar (för eventuella supportklasser förutom NTCC/F1.)

Servering:

Klubbens ansvar (att meddela vad som gäller vid aktuell tävling.)

Mekplatser:

Klubbens ansvar (att alla förare ryms i depån och att alla förare får tillgång till ett 230V uttag var.)

Mekbord: 

Klubbens ansvar (att fördela de bordsplatser man har att erbjuda.) Förare ansvarar själv för sitt mekbord om antalet bord klubben erbjuder, inte räcker till.

Säkerhet:

Klubbens ansvar (att det t.ex. finns en sandhink som ”brandsläckare” för LiPo tillgänglig.)

Prisbord: 

Klubbens ansvar (för respektive deltävlings eventuella prisbord.) (Säsongsfinal: CK.)

Hantera mattor:

Klubben ansvarar (Förare förväntas hjälpa till med städning av lokal efter tävling inomhus.)

Tävlingsform:

Enligt NTCC (Klubben följer gällande riktlinjer som NTCC har.)

Tider: 

NTCC har ett grundförslag på start och stopptid (ramtid) som klubb får göra smärre justeringar på.

Anmälan: 

Enligt NTCC (Via www.ntcc.se och senast enligt anvisning på hemsida)

Startavgift:

Enligt NTCC (Föranmälan 100kr, ungdomar 50% efteranmälan 200%)

Kurvvakter: 

Enligt NTCC (Tillägg: om en förare sköter datorn behöver han inte stå kurvvakt.)

Laddning:

Enligt NTCC (All laddning ska ske i laddpåse.) Förare ansvarar själva för förgrenings och förlängningskabel om man vill ladda på eget mekbord/använda flera uttag.

Ekonomi:

Enligt NTCC (vad gäller fördelning av startavgifter.) Klubb som ordnar sidoinkomster får behålla dessa.

Avlysning av klass/tävling:

Vid färre än 7 deltagare/klass samt vid regn kan klassen ställas in. (CK tillsammans med tävlingsledning)

Besiktning:

Position 1-3 ska räkna med besiktning under/efter tävling av bil och motor som då kan delas på. Även en motsvarande besiktning av slumpvis förare kan förekomma under tävlingsdagen.

Beslut:

Om arrangerande klubb kringgår eller gör egna tillägg till de regler som NTCC skapat, som klubben i och med att man tagit på sig arrangemanget av en tävling godkänt, kan CK avbryta tävling till dess att klubben rättat till de överträdelser som är gjorda.
 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.