Tävlingsregler

NTCC (1/10 EL Touring och F1)

§ 3.0 Regelverk

NTCC har för avsikt att behålla detta regelverk under flera år. Tanken är att, när en framtida förändring införs, t.ex. på karosser, då gäller en infasningsperiod så att den äldre, i det här exemplet, karossen, hinner "nötas ut" innan den nya regeln tillämpas fullt ut.

Vid förarsammanträdet kan man fatta beslut om att förändra de tekniska reglerna och modifiera det raceupplägg som anmälts om beslutet fattas i enhällighet.

Regelverket kan när som helst ändras, justeras eller modifieras av CK.

§ 3.0.1 Målsättning med NTCC

Vi ska vara en cup i huvudsak från Norr och Västerbotten som alla är och ska känna sig välkomna till. Vi vill att alla ska få köra med liknande förutsättningar och lära sig så mycket som möjligt under trevliga förhållanden. Det ska vara roligt och möjligt för alla att vara med oavsett kunskapsnivå. Nya förare får hjälp med all nödvändig information på plats. Det ska vara en låg långsiktig kostnad men alla skall likväl kunna utvecklas som förare inom cupen.

§ 3.1 Startavgift och anmälan

Startavgift är 150kr/tävling vid föranmälan och förskottsbetalning via MyRcm och arrangörens Swish senast 2 veckor före race. Efteranmälan möjlig med dubbel startavgift fram till ca en timme före stat, men endast efter samråd och godkännande av arrangör. Start i två klasser kostar 200kr. Ungdomar under 18 år betalar 50 %. Avanmälan möjlig fram till 48 timmar före start sen krävs en godtagbar anledning för att återfå erlagd startavgift.

Vinterns deltävlingar genomförs som lokal tävling och är öppen för förare med debutant eller nationell licens. Ej licensierade förare kan fylla i utbildningsintyg på plats som då gäller som licens. Förare i supportklass får starta utan licens.

§ 3.2 Tävlingsupplägg

Race ska genomföras under en dag och omfatta träning, kval och final. En dag börjar med träning, anmälan/registrering och besiktning varefter det inträder körförbud på banan. En ordentligt tilltagen lunchrast hålls vid lämplig tidpunkt då det åter är fri träning på banan.

Upplägget får varieras av respektive arrangör så att det anpassas till antalet förare. Dock ska alla få lika mycket körtid. (Undantag supportklasser.)

T.ex. kan vid < 21 startande i en klass (inomhus < 15 startande) 2 x 30-45 minuters kval tillämpas med 5 varv i följd som avgör kvalplacering. Detta följs t.ex. av sex finaler med poäng där fyra räknas.

Riktlinje för fördelning mellan A-, B- och C, etc. -finaler. Utomhus kan varje final bestå av upp till 12 förare. Inomhus ca 7-8 per final vid banstorlekar som oftast har använts.

  Utomhus
Antal Förare   1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25  26 27 28 29 30 31  osv
A-final   1-10 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
B-final     5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10  
C-final                         5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 6  
D-final                                             5  

 

  Inomhus
Antal Förare 1-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A-final -7 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
B-final   4 4 5 5 6 4 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6
C-final             4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5
D-final                         4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5
E-final                                     4 5 5 5 5 6 5 5
F-final                                                 4 5

I respektive klass ska det vara minst ca 25 minuter mellan varje heat som en enskild förare ska köra.

Tidtagning sker med AMB RC4 dekoder och lämplig personlig transponder. Förare ansvarar för egen transponder. Mjukvaran är RCM eller annat program med motsvarande funktioner. 

§ 3.2.1 Inomhus – år 2019-2020

Det är upp till arrangör att välja upplägg. Det ska framgå i inbjudan hur man tänkt köra. Ändringar i inbjudans upplägg pga. litet/stort förarantal etc. redovisas senast torsdag före tävling.

Om inget anges gäller följande. (Fri träning om tiden tillåts.) Dagen börjar med organiserad träning i två heat som är seedande efter tre fria bästa varvtider. Tre kval där bästa heat räknas följt av tre finaler där bästa placering i två räknas. Samtliga heat 5 minuter. Kvalgrupper bör vara fler än antal finalgrupper, men hänsyn tas även till antal förare och deltagande klasser etc.

Ramtid för en dag bör hålla sig mellan 08.00 och 17.00. Då antalet startande är få/många föreslås justeringar enligt följande. Om ett rimligt tidsschema inte kan ordnas så kan följande förändringar göras för att få en kortare dag. Fyra minuter mellan de olika heaten räcker, den fria träningen stryks, och i undantagsfall, organiserad träning stryks. (Seedning helt utan träning sker efter totalställning i NTCC med viss justering för "nya" förares individuella resultat och trender.) 

I cupen räknas 4 av 5 tävlingar samt finalen.

§ 3.2.2 Utomhus – år 2019

(2020: F1 och FWD kan köra tillsammans under utvärdering av FWD och beroende på intresse. Upplägg får varieras av arrangör.)

EL Touring varvas med F1. Bägge klasserna kör med samma typ av upplägg där F1 möjligen kör färre heat om behov finns. Undantag kan ske vid samkörning av flera cuper, typ i Östersund då upplägg för F1 kan varieras rejält. 

Dagen börjar om möjligt med fri träning följt av organiserad träning som är seedande. Planerad ramtid för en dag bör hålla sig mellan 08.30 och 18.00.

Ca 2x45 minuters kval tillämpas i bägge klasserna. Längden på kvalheaten kan justeras efter antalet förare och då gällande tidschema. (Fem) sex finaler med poäng där (tre) fyra räknas. Även antalet finaler kan justeras beroende på förarantal.

I cupen räknas 4 av 5 race samt finalen. (Vid inställt race gäller: 3/4, 2/3, etc.)

§ 3.3 Supportklasser

Det är upp till respektive klubb att besluta om en supportklass under en tävling. Supportklass kan t.ex. vara 1:12 Track.

§ 3.4 Ordningsregler

När det är 3 minuter kvar till start är det tillåtet att köra på banan. Fram till 60 sekunder kvar till start kan förare begära ”time out” under 10 minuter och får du det, så förlorar man sin startplats och måste starta från depån/sist. Vid 45 sek till start stängs banan och bilarna får bilarna endast framföras i låg fart för att ställas upp på startposition. Om du inte är startklar, alltså står stilla på din startruta 20 sekunder före start ska starten ske från depån/sist, efter att fältet gett sig iväg.

När det är en minut kvar till start ska bilvändarna stå i position för att slippa bestraffning.

Det är ej tillåtet att träna på banan mellan olika heat. Undantag är om det förekommer radiostörningar eller efter att man blivit påkörd och bilen tagit stor skada. Då kan förare få testköra i tre varv efter godkännande av tävlingsledning. Vid lunch är det dock alltid tillåtet med fri träning på banan.

Skrik från förarställning är ej tillåtet liksom vårdslös körning. Speciell radiodepå används inte men radio i depå ska normalt vara avslagen. Förare ska vara kurvvakt, normalt direkt efter sitt heat, eller när tävlingsledningen anmodar det. Sköts inte detta stryks först bästa heatresultat, vid upprepning utesluts man ur tävlingen. Förare förväntas stanna kvar till prisutdelningen är genomförd.

En/flera erfaren förare som utsetts innan tävlingen ska kunna vara domare (RC) och döma heat istället för att vara kurvvakt. 

§ 3.5 Poäng

Poängutdelning sker med 25p till segraren, 24p till tvåan, 23p till trean osv. Dock få alla minst 1 poäng. För att bli uppflyttad till en final ska man haft intentionen till ett resultat från ett kval och för att få poäng ska bilen rullat minst ett varv i någon final. Vid säsongens slut summeras poängen. Vid lika poäng gäller i 1:a hand: flest segrar (bästa placering), i 2:a hand: finalens resultat.

Vid regn ska minst 70 % av dagens race genomföras för att den ska räknas. Cup segrare koras om minst tre race kunnat genomföras. Resultat och ställning redovisas på NTCC’s hemsida.

§ 3.6 Tävlingskalender

Tävlingarna genomförs på utsatta dagar och vid regn (vatten på banan) väntas regnet ut för att kunna genomföra planerat race. Vid regn hela dagen ställs dagens race in utan något ersättningsrace. Om utlovat regn är väldigt övertygande kan representant från arrangerande klubb tillsammans med representant i CK besluta att planerat race ställs in redan dagen före utsatt datum om det meddelas uttryckligen till alla anmälda.

Avlysning av en klass är upp till arrangör om det är färre än 7 anmälda.

§ 3.7 Organisation

En Cup-kommitté (CK) med en representant från i dagsläget SMS, JMK, UAK, LRCK (4 st.) tar alla strategiska och övriga gemensamma beslut i cupen, som fastläggande av tävlingsdatum, regler, ekonomi, mm.

För närvarande består CK av följande personer med motsvarande ansvarsområde. Peter - Hemsida, Jörgen - Besiktningsorganisation/inköp, Dennis - Kassör, Per - Domarorganisation.

Förare från nya klubbar som frekvent deltar i cupen på nya banor bör tillfrågas om de vill vara med och arrangera race och därmed också kunna ingå i CK.

§ 3.8 Klasser i NTCC

Normalt ingår EL Touring samt F1 på våra sammankomster. Dessa behandlas likvärdiga med samma poängsystem etc.

Övriga klasser behandlas som supportklass.

§ 3.9 Övrigt i NTCC

Inomhus ska banan vara av nålfilt. Koner eller liknande ska användas som kurbs så att man undviker sargträffar (idealspår nära fast hård kant) i största möjliga mån. Bredd på banan bör vara 2 meter. Banan måste dock ha fritt minst 1,8 m mellan mattkant/sarg/koner och övriga hinder/bankant. I sporthall behöver inte mattorna tejpas överallt om de ligget plant på golvet av egen tyngd. På utsatta ställen bör tejp dock användas. Det är upp till föraren att höja bilens markfrigång för att undvika att fastna under mattan.

§ 4.0 Rutiner i NTCC

För att fördela arbetsuppgifter och hålla en liknande nivå på hela cupen gäller följande att förhålla sig till vid en tävling i NTCC.

§ 4.1 För arrangerande klubb i NTCC

 • Ansöka om tävlingstillstånd om tävlingen kräver det och anslå det på banan. Under vintersäsongen ansöks varje tävling i LOTS som lokal tävling. 
 • Ange i inbjudan, max antal startande om behov finns, möjligheter till lunch, vad som gäller för mekplatser och -bord, etc.
 • Ange i inbjudan vilket raceupplägg klubben tänker använda. Återkoppla senast torsdag före race om justeringar ska göras.
 • Utse tävlingsledare som har det övergripande ansvaret för tävlingens genomförande. (Får köra själv.)
 • Utse tidtagare som sköter om tidtagningen före och under tävlingen samt ser till att resultat sätts upp under tävlingen och finns tillgängligt snarast med varvtider mm på webben. (Får köra själv.)
 • Skriv en tävlingsinbjudan som skickas till en webbansvarig senast 23 dagar före tävlingen.
 • Utse en banchef och ansvarar för att banan uppfyller de krav som ställs.
 • Se till att ström finns framdraget så varje förare har möjlighet att koppla in egen skarvsladd.
 • Ansvara för att ett fungerande tidtagningssystem finns med ändamålsenlig mjukvara.
 • Vid behov (t.ex. automatiserat tidtagningssystem) hålla med högtalarsystem både på bana och i depå.
 • Fotografera tävlingen så att prispall och minst ett par ytterligare vimmel-/racingbilder kan publiceras på hemsidan efter varje race.
 • Ansvara för säkerheten på tävling.
 • Ansvara för att en våg, voltmeter samt karossjigg finns tillgänglig på lämplig plats där besiktning kan genomföras.
 • Besluta om en klass ska köra även om det är färre än 7 anmälda.
 • Betala NTCC 20kr/unik förare på en tävling, för cupens omkostnader.

§ 4.2 För CK i NTCC

 • Ställa upp som domare på några race under säsongen. (Får köra själv.)
 • Organisera besiktning av bilar.
 • Se till att resultat och annan information finns tillgängligt på webben. Publicera inbjudan 3 veckor före tävlingsdatum, resultat snarast efter målgång, mm.
 • Sköta den gemensamma ekonomin, efter varje deltävling och vid säsongsavslutning etc.
 • Köpa pokaler som delas ut efter cupfinal till de bästa totalplaceringarna i respektive klass. Det ska även finnas ett lotteri efter finalen med ändamålsenliga RC-priser för förare med 50 % startfrekvens eller mer.
 • Formulera en inbjudan som alla kan använda med några få variabler för respektive klubb att fylla i.

Sammanfattning, några av förändringarna inför 2019-20

4 av 5 samt final räknas i cupen.
Anmälan senast 2 veckor före. Betalning via swish i förskott möjligt.
MyRcm används under vintern för anmälan.
Besiktning och dommare höjer vi nivån på.
RC ska vara en erfaren förare som turas om och själv tävlar om ingen annan finns. 
2020-01-20
Tillstånd söks i LOTS som "lokal tävling" och licens eller utbildningsintyg gäller för förare i huvudklasserna.
 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.