Tävlingsregler

NTCC 1/10 EL Touring

§ 2.0 Regelverk

Med en för oss relativt ny klass så kan det bli smärre förändringar i regelverket under säsongen. NTCC har dock för avsikt att behålla detta regelverk under flera år. Målsättningen är att, om t.ex. en framtida förändring skulle införas, t.ex. på karosser, då gäller en infasningsperiod så att den äldre, i det här exemplet, karossen, hinner "nötas ut" innan den nya regeln tillämpas fullt ut.

Vid förarsammanträdet kan man fatta beslut om att förändra de tekniska reglerna och modifiera det raceupplägg som NTCC använder. Dock ska det alltid vara i konsensus.

Normalt i verksamheten ingår EL Touring samt F1 på våra sammankonster. Övriga klasser behandlas som support.

Regelverket kan när som helst ändras, justeras eller modifieras.

§ 2.1 Poäng

Poängutdelning sker med 25p till segraren, 24p till tvåan, 23p till trean osv. Dock få alla minst 1 poäng. För att bli uppflyttad till en final ska man haft intentionen till ett resultat från ett kval och för att få poäng ska bilen rullat minst ett varv i någon final. Vid säsongens slut summeras poängen. Vid lika poäng gäller i 1:a hand: flest segrar (bästa placering), i 2:a hand: finalens resultat, 3:e hand: deltagit i flest race.

Vid regn ska minst 70 % av dagens race genomföras för att den ska räknas. Cupsegrare koras om minst tre race kunnat genomföras. Resultat och ställning redovisas på NTCC’s hemsida.

§ 2.2 Tävlingsupplägg

Race ska genomföras under en dag och omfatta träning, kval och final. (Tvådagars race kan provas om samtliga anmälda förare uttryckligen godkänner omläggningen.) En racedag börjar med träning, anmälan och besiktning varefter det inträder körförbud på banan. En ordentligt tilltagen lunchrast hålls vid lämplig tidpunkt då det åter är fri träning på banan.

Vid < 21 startande i en klass (inomhus < 13 startande) kan 2 x 30-45 minuters kval tillämpas med 5 varv i följd som avgör kvalplacering. Fem (sex) finaler med poäng där tre (fyra) räknas passar till detta kval.

Riktlinje för fördelning mellan A-, B- och C, etc. -finaler. Utomhus kan varje final bestå av upp till 12 förare.

  Utomhus
Antal Förare   1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25  26 27 28 29 30 31  osv
A-final   1-10 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
B-final     5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10  
C-final                         5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 6  
D-final                                             5  

 

  Inomhus
Antal Förare 1-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A-final -7 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
B-final   4 4 5 5 6 4 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6
C-final             4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5
D-final                         4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5
E-final                                     4 5 5 5 5 6 5 5
F-final                                                 4 5

I respektive klass ska det vara minst ca 25 minuter mellan varje heat som en enskild förare ska köra.

Tidtagning sker med AMB RC4 dekoder och lämplig personlig transponder. Förare ansvarar för egen transponder. Mjukvaran är RCM eller annat program med motsvarande funktioner. Upplägget får endast varieras av respektive arrangör om det finns speciell anledning till det.

§ 2.2.1 Utomhus - 2018

EL Touring varvas med F1. Bägge klasserna kör med samma typ av upplägg där F1 möjligen kör färre heat om behov finns. Undantag kan ske vid samkörning av flera cuper, typ i Östersund då upplägg för F1 kan varieras rejält. 

Dagen börjar om möjligt med fri träning följt av organiserad träning som är seedande. Planerad ramtid för en dag bör hålla sig mellan 08.30 och 18.00. Tillåter tidschemat det så delas förarna lämpligen upp i en extra kvalgrupp jämfört med finalindelningen. Tävlingen körs med 4-5 kval där 2 bästa placering räknas och 3 finaler där 2 finalers placering räknas, samtliga heat 5 minuter. Samma antal heat i samtliga underfinaler utan uppflyttning till högre final.

Ibland kan 2x45 min kval tillämpas och även F1 kan köra ett långt kval. Längden på kvalheaten kan justeras efter antalet förare och då gällande tidschema. Fem (sex) finaler med poäng där tre (tre) räknas. Även antalet finaler kan justeras beroende på förarantal och utvecklingen av cupen under säsongen. Dock ska det framgå dagen innan start hur upplägget är planerat. Något race kan även tillåtas ett "eget" upplägg om förarantalet är passande så tidsschemat ändå håller.

I cupen räknas 4 av 5 race samt finalen. (Vid inställt race gäller: 3/4, 2/3, etc.)

§ 2.2.1 Inomhus - 2017-2018

(Fri träning om tiden tillåts, få deltagare, etc.) Dagen börjar med organiserad träning i två heat som är seedande efter tre fria bästa varvtider. Tre kval där bästa heat räknas följt av tre finaler där bästa placering i två räknas. Samtliga heat 5 minuter. Kvalgrupper bör vara fler än antal finalgrupper, men hänsyn tas även till antal förare och deltagande klasser etc.

Ramtid för en dag bör hålla sig mellan 08.00 och 17.00. Då antalet startande är få/många tillåts vissa justeringar. Fler kval om det är möjligt. Om ett rimligt tidsschema inte kan ordnas så kan följande förändringar göras för att få en kortare dag. Fyra minuter mellan de olika heaten räcker, den fria träningen stryks, och i undantagsfall, organiserad träning stryks. (Seedning helt utan träning sker efter totalställning i NTCC med viss justering för "nya" förares individuella resultat och trender.)

I cupen räknas 4 av 5 tävlingar samt finalen.

§ 2.3 Supportklasser

Det är upp till respektive klubb att tillsammans med CK besluta om en supportklass under en tävling. En supportklass kör normalt något färre heat och om möjligt samma heatlängd som NTCC. Ytterligare supportklass kan vara, 1:12 track inomhus och 1:8 track ute på sommaren.

§ 2.4 Ordningsregler

Det är ej tillåtet att träna på banan mellan olika heat. Undantag är om det förekommer radiostörningar eller efter att man blivit påkörd och bilen tagit stor skada. Då kan förare få testköra i tre varv efter godkännande av tävlingsledning. Vid lunch är det dock tillåtet med fri träning på banan.

När det är 3 minuter kvar till start är det tillåtet att köra på banan. Fram till 30 sekunder kvar till start kan förare begära ”time out” under 10 minuter och får du det, så förlorar man sin startplats och måste starta från depån/sist. Vid 45 sek till start ska bilarna ställas upp och om du inte är startklar, alltså står stilla, 20 sekunder före start ska starten ske från depån/sist, efter att fältet gett sig iväg. När det är en minut kvar till start ska bilvändarna stå i position för att slippa bestraffning.

Skrik från förarställning är ej tillåtet liksom vårdslös körning.  Speciell radiodepå används inte men radio i depå ska normalt vara avslagen. Förare ska vara kurvvakt, normalt direkt efter sitt heat, eller när tävlingsledningen anmodar det. Sköts inte detta stryks först bästa finalresultat, vid upprepning utesluts man ur tävlingen. Förare förväntas stanna kvar till prisutdelningen är genomförd.

§ 2.5 Startavgift och anmälan

Startavgift är 100kr/tävling vid föranmälan via hemsidan senast 5 dagar före race. Ungdomar under 18 år betalar 50kr. Efteranmälan möjlig med dubbel startavgift fram till ca en timme före stat, men endast efter samråd och godkännande av arrangör. Start i två klasser kostar 150kr.

Varje deltävling genomförs som lokal tävling och är öppen för förare både med och utan lisens. Pokaler delas ut efter sommarens cupfinal till de bästa totalplaceringarna i respektive klass. Det ska även finnas ett mindre lotteri efter finalen med ändamålsenliga priser för förare med 50 % startfrekvens eller mer. NTCC tar 300kr/tävling vid 1-10 startande, 500kr vid 11-20 och 600kr vid 21- startande förare av arrangerande klubb till cupens omkostnader.

§ 2.6 Tävlingskalender

Tävlingarna genomförs på utsatta dagar och vid regn väntas regnet ut för att kunna genomföra planerat race. Vid regn hela dagen ställs dagens race in utan något ersättningsrace. Om utlovat regn är väldigt övertygande kan representant från arrangerande klubb tillsammans med representant i CK besluta att planerat race ställs in redan dagen före utsatt datum om det meddelas uttryckligen till alla anmälda.

Avlysning av en klass är upp till arrangör om det är färre än 7 anmälda.

§ 2.7 Organisation

En Cup-kommitté (CK) med en representant från i dagsläget VMK, SMS, JMK, BMS, UAK, LRCK tar alla strategiska och övriga gemensamma beslut i cupen, som fastläggande av tävlingsdatum, regler, ekonomi, mm. Den är beslutsmässig när tre är närvarande. Respektive arrangör ansvarar för lokal tävlingsledning och inbjudan.

§ 2.8 Målsättning med NTCC

Vi ska vara en cup i Norrland som alla är och ska känna sig välkomna till. Vi vill att alla ska få köra och lära sig så mycket som möjligt under trevliga förhållanden. Det ska vara möjligt för alla att vara med oavsett kunskapsnivå. Nya förare får hjälp med all nödvändig information på plats. Det ska vara roligt att köra i NTCC och förare ska ha samma förutsättningar. Det ska vara en låg långsiktig kostnad men alla skall likväl kunna utvecklas som förare inom cupen och våra regler. Vi ser för närvarande modified som en supportklass men hoppas att antalet förare fortsätter att öka i NTCC så att vi kan utveckla serien vidare.

§ 3.0 Formel 1 i NTCC

Vi använder samma poängsystem som Touring. Klassen har samma status som EL Touring, kör alla deltävlingar och poäng räknas och förs på hemsidan. Antal kval och finaler kan skilja något mot Touring men det ska vara motsvarande men med klass specifika villkor. 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.